ฉันมีหมวกกันน็อก! Updated 2019-06-01

Updated 2020-05-12

ฉันมีหมวกกันน็อก!

I got a helmet!

Small start today, March 30  2559 with the first real SafeUdon helmet to a little boy

สำหรับภาพใหญ่คลิกที่ภาพ  For bigger picture, click on the picture

April 1st

March 31

April 2

April 9


41 helmets so faar!

April 10

April 11

April 13

April 16


April 19

April 22

April 23

April 29

April 8

April 30

This is May 1 and helmet number

May 3

Helmet 76

May 09

May 10

70 out to children in Udon Thani!

Next helmet is n:o 100!

May 11

May 17

May 18

May 19

May 24

May 26

May 31

June 02

Helmet 150 out June 07

He took photos!

June 7

June 14


June 16

June 21

June 28

July 05

May 12

Helmet 200 out July 07 2016 หมวกกันน็อก 200 ออก 7 กรกฎาคม 2559

July 04 we gave out 41 helmets to children in Tessaban 2

4 กรกฎาคมที่เราให้ออก 41 หมวกกันน็อกให้กับเด็กในเทศบาล 2

July 11 we gave out 51 helmets to children in Tessaban 5

11 กรกฎาคมที่เราให้ออก 51 หมวกกันน็อกให้กับเด็กในเทศบาล 5

July 14

July 12

Helmet N:o 300

August 05

July 27 Nongkhai

All ambassadors Tessaban 8 2016-08-11

Tessaban 3 2016-08-18

September 03

September 09

September 15

Helmet 600

September 20

600

Tessaban 7  2016-09-12

August 30

Sept 29

Nov  03

Dec 07

Dec 12

Nov 04


Dec 24

Oct 22

Dec 31

2017-02-11

2017-02-28

2017-03-19

2017-03-30

April 18 2560

April 20 2560

2017-06-22

2017-07-08

2017-08-08

2017-08-15

2017-08-18

Jan 20  2017

2017-09-21

2017-10-17

2017-11-27

2017-10-28

2017-12-23

2018-04-02

2018-01-26

2018-04-12

2018-01-16

2018-04-21

2018-05-26

2018-09-13

2018-09-22

2018-11-24

2019-05-31

2019-07-26

2019-11-11

2019-12-24